Periode

Wij stellen geen beperkingen aan de duur van de verzorgingsperiode; u kunt ons inschakelen voor één dag, een weekend of een paar weken. Wel hanteren wij een minimum van dagelijks één uur, met dien verstande dat dit (zelfs als wij het doen!) op langere termijn voor geen enkel dier voldoende is. Een lagere bezoekfrequentie vinden we in principe niet verantwoord als dit betekent dat het dier langer dan een dag alleen is. Een lagere bezoekfrequentie is eventueel wel mogelijk als er voor de overige dagen iemand anders is die de zorg op zich neemt.


een paar van onze klanten


Sjimmie

Tommie

Cissy

Animates 2007. Alle rechten voorbehouden.